Hostel Readaptacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków w Krakowie

Banner DROP-UPPoradnia Monar w Krakowie na początku stycznia 2021 roku uruchomiła Hostel Readaptacyjny "DROP - UP" przeznaczony dla osób uzależnionych od narkotyków, znajdujących się w kryzysie bezdomności, bądź w niepewnej sytuacji mieszkaniowej, podejmujących leczenie  ambulatoryjne, w tym substytucyjne.

Hostel mieści się przy ul. Krakowskiej 19 - na drugim piętrze, nad świetlicą Drop-in. Celem pobytu w Hostelu jest powrót mieszkańców do pełnienia ról społecznych, a także ułatwienie osobom bezdomnym utrzymywania się w leczeniu uzależnienia narkotykowego. Aktualnie prowadzony jest nabór. Osoby chętne do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej mogą kontaktować się poprzez e-mail hostel@monar.krakow.pl lub telefonicznie 787 847 747.

Szczegółowe informacje oraz zdjęcia znajdują się w załączniku (pdf).