Szkolenia

Na szkolenia profilaktyczne realizowane w ramach działalności MCPU zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów szkół z terenu Gminy Miejskiej Kraków

 

Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół.

 

Celem szczegółowym programu szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół, także nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców
i opiekunów.

 

Szkolenia realizowane są nieodpłatnie, aktywnymi metodami. Warunkiem zamówienia szkolenia jest wypełnienie i przesłanie do MCPU wypełnionego formularza, dostępnego pod opisem każdego z programów.