Szkolenia Online

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli z terenu Gminy Kraków do udziału w szkoleniach profilaktycznych realizowanych stacjonarnie lub w formie online.

 

Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół.

Celem szczegółowym programu szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół, także nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców
i opiekunów.

Szkolenia realizowane są nieodpłatnie, aktywnymi metodami. Warunkiem zamówienia szkolenia jest wypełnienie i przesłanie do MCPU wypełnionego formularza, dostępnego pod opisem każdego z programów.

 

Pliki do pobrania: