Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r.

Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie" i nadania statutu jednostce.

 

Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. - BIP