Zapraszamy na dzień otwarty międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”

Zapraszamy na dzień otwarty międzynarodowej konferencji naukowej Kettil Bruun Society (KBS) pt. „Youth Drinking in Decline” („Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”), który odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku w Krakowie.
12 kwietnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, odbędzie się otwarta konferencja naukowa, z symultanicznym tłumaczeniem prezentacji z języka angielskiego.

W dniach 10 i 11 kwietnia odbędą się sesje naukowe Sympozjum KBS w języku angielskim, dla zarejestrowanych wcześniej uczestników.

W większości krajów wysokorozwiniętych, zauważalna jest tendencja spadkowa w zakresie spożywania alkoholu przez młodzież.  Często spada również używanie narkotyków i tytoniu. Badacze w coraz większym stopniu koncentrują się na charakterze i przyczynach tego spadku.
Program konferencji dotyczy następujących tematów:

 •    zbadania spójności tendencji malejących w zakresie picia wśród młodzieży w poszczególnych krajach i między nimi,
 •    wyjaśnienia spadku picia młodzieży,
 •    relacje między tendencjami spadkowymi picia przez młodzież a tendencjami w zakresie szerszego zachowania i kultury młodzieży,
 •    konsekwencje dla zdrowia publicznego, porządku publicznego.

Organizatorzy:

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
 • The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (KBS)

Komitet Naukowy:

 • John Holmes - przewodniczący
 • Krzysztof Brzózka
 • Michael Livingston,
 • Katarzyna Okulicz-Kozaryn,
 • Melissa Oldham,
 • Victoria Whitaker,

Komitet Organizacyjny:

 • Marta Rzadkowska – przewodnicząca
 • Monika Borkowska-Żebrowska
 • Katarzyna Okulicz-Kozaryn

 

Konferencja jest skierowana do specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz innych osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Program konferencji

8.00 - 8.45 Rejestracja uczestników, poranna kawa

8.45 - 9.00 Powitanie gości, otwarcie konferencji

Prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa,
Krzysztof Brzózka Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9.00 – 10.30 Sesja I  Implikacje spadku spożycia alkoholu przez młodzież / Implications of the decline in youth drinking for alcohol related harm
Moderator: Krzysztof Wojcieszek
Discussant:  Linda Bosma

Wykład inauguracyjny: Konsumpcja alkoholu gwałtownie spada wśród młodych ludzi w większości krajów wysokorozwiniętych. Jakie będą konsekwencje dla zdrowia publicznego, porządku publicznego i debaty publicznej? - Mariann Skar.
Keynote Presentation:  Alcohol consumption is falling sharply among young people in most high income countries, what will be the implications for public health, public policy and public debate? - Mariann Skar.

Czy spadek spożycia alkoholu przez nastolatków w krajach skandynawskich jest związany ze spadkiem szkód spowodowanych spożyciem alkoholu? - Inger Synnøve Moan
Is the decline in adolescents' alcohol use in the Nordic countries associated with a decline in alcohol-related harm? - Inger Synnøve Moan

Ograniczenie szkodliwych skutków spożywania alkoholu w miejscach uprawiania sportu: projekt FYFA - Sandra Tricas-Sauras
Reducing alcohol related harm in the sport setting: The FYFA project - Sandra Tricas- Sauras

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.30  Sesja II   Implikacje i szkody związane z piciem młodzieży / Implications and related harms in youth drinking
Moderator: Larysa Klymanska
Discussant: Johan Svensson, Marta Zin-Sądek

Spadek spożywania alkoholu wśród młodzieży. Jakie są konsekwencje dla zdrowia publicznego, porządku publicznego i debaty publicznej? - John Holmes
Youth drinking in decline: What are the implications for public health, public policy and public debate? - John Holmes

Nowe osiągnięcie: konsekwencje spadku picia alkoholu przez młodzież dla publicznego dyskursu i polityki - Michael Thorn
The novelty of success: implications of the decline of youth drinking on advocacy and policy making - Michael Thorn

Co oznacza spadek picia alkoholu przez młodzież dla rzecznictwa na rzecz interwencji  opartych na dowodach? - Aveek Bhattacharya
What does the fall in youth drinking mean for advocacy? - Aveek Bhattacharya

Spadek spożycia alkoholu przez młodzież: implikacje dla lokalnych koalicji i polityki społecznej Linda Bosma
Declining Youth Alcohol Use: Implications for Local Coalitions and Public Policy - Linda Bosma

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Sesja III   Styl życia, a spadek picia alkoholu przez młodzież / Wider Lifestyle and Youth Declines in Drinking
Moderator: Michael Thorn
Discussant: Jonas Raninen, Julian Strizek

Zmiany stylu życia współwystępujące wraz ze spadkiem trendów populacyjnych w spożywaniu alkoholu wśród młodzieży w Warszawie - Katarzyna Okulicz-Kozaryn
Lifestyle changes co-occurring with the declining population trends in alcohol use among Warsaw adolescents - Katarzyna Okulicz-Kozaryn

Spożywanie alkoholu spada na Ukrainie: tak czy nie? Dlaczego? - Larysa Klymanska
The Consumption of Alcohol is Decreasing in Ukraine: Yes or No? Why? - Larysa Klymanska

Zróżnicowane modele ryzykownego picia alkoholu i efektów nielegalnego używania narkotyków według rodzaju zatrudnienia wśród młodych pracowników - Ann Roche
Differential patterns of risky alcohol use and illicit drug displacement effects employment type Among young  workers - Ann Roche

Legitymizacja i negocjowanie abstynencji: narracje młodych dorosłych na temat sytuacyjnej i długotrwałej abstynencji w Danii - Vibeke Asmussen Frank
Legitimizing and negotiating abstinence: young adults' narratives about practicing situational and long term abstinence in Denmark - Vibeke Asmussen Frank

15.00 - 15.30  Przerwa kawowa

15.30 – 16.45 Sesja IV   Szukanie przyczyn spadku picia \ Exploring explanations for the decline
Moderator: Pavla Chomynova
Discussant: Zsuzsanna Elekes, Margaretha de Looze

"Jeśli mniej ludzi pije, to dlatego, że mniej ludzi chce. Robimy to, co chcemy robić": Narracje o samoświadomości i wyborze tożsamości nastolatków podważających norm (picia) - Gabriel Caluzzi
"If less people are drinking it's because less people want to. We're just doing what we want to do": Narratives of self-awareness and identity choices in teenager's challenging of (drinking) norms - Gabriel Caluzzi

Zaufanie i konsumpcja alkoholu wśród szwedzkiej młodzieży - Johan Svensson
Trust and alcohol consumption among Swedish youth - Johan Svensson

Wyjaśnienie spadku spożycia alkoholu wśród osób w wieku od 11 do 15 lat w Szwajcarii - Matthias Wicki
Explaining the decline in alcohol use among 11- to 15-year olds in Switzerland - Matthias Wicki

Projekt Sonda 21 ': prognoza, przejawy lub przyczyna tendencji stabilizacyjnej w piciu polskiej młodzieży - Krzysztof Wojcieszek
Sonda 21' Project: forecast, manifestation or cause of the stabilization trend in the drinking of Polish youth - Krzysztof Wojcieszek

16.45 - 17.00   Concluding Remarks

Link do strony Youth Drinking In Decline: https://kbsyouthdrinkingindecline.com/

Pliki do pobrania: