Podpisanie porozumienia pomiędzy miejskimi jednostkami w celu realizacji projektu „Park Reduta”

30 czerwca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Domem Pomocy Społecznej, które ma na celu podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie realizacji projektu „Park Reduta” wraz z niezbędnym zapleczem komunikacyjnym i stworzeniem ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania parku.

 

Zapraszamy na szkolenia profilaktyczne w lipcu i sierpniu 2016 roku

Szanowni Państwo,
uczniowie, nauczyciele i rodzice,
zapraszamy na szkolenia profilaktyczne w okresie wakacji 2016. Podczas naszych szkoleń między innymi będziemy wzmacniać czynniki chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych z obszaru sięgania po substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik zajęć będzie miał okazję nauczyć się radzić ze stresem, jak być asertywnym oraz jak wzmacniać konstruktywnie poczucie własnej wartości, jak chronić się przed zagrożeniami.

Brak rekomendacji PARPA dla produktów Eduterapeutica

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udzieliła rekomendacji dla produktu Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła Podstawowa i  Eduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne.

W związku z pytaniami o rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla produktu Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna - Szkoła Podstawowa i Eduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne uprzejmie informujemy:

Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej "Dziecko – profilaktyka zachowań ryzykownych"

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna konferencja z cyklu

DIALOGI PROFILAKTYCZNE
pt. Dziecko – profilaktyka zachowań ryzykownych

Organizatorami konferencji były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Patronat honorowy sprawowali:

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!