Zapraszamy na konferencję szkoleniową z cyklu "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację"

Barbara Mikołajczyk
Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa
oraz
Adam Chrapisiński
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie

zapraszają na konferencję szkoleniową z cyklu

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI
I MŁODZIEŻY POPRZEZ SPORT I EDUKACJĘ

Konferencja poświęcona prezentacji wyników badań ilościowych wśród uczniów i nauczycieli z Krakowa pt. „KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ORAZ Z INTERNETU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ”

 

Adam Chrapisiński

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

zaprasza na konferencję
poświęconą prezentacji wyników badań ilościowych
wśród uczniów i nauczycieli z Krakowa pt. 

„KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ORAZ Z INTERNETU PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ”

 

18 grudnia (poniedziałek) 2017 r. godz. 13.00

Sprawozdanie z konferencji pt. ”WIELE WYMIARÓW FASD Z PERSPEKTYWY SPECJALISTÓW”

W dniu 17 listopada 2017 r. w Hotelu GALAXY przy ul. Gęsiej 22A w Krakowie odbyła się konferencja pt. „WIELE WYMIARÓW FASD Z PERSPEKTYWY SPECJALISTÓW”. Konferencja stanowiła kolejny, niezwykle ważny element działań w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych przedstawicieli służb medycznych i społecznych najczęściej spotykających się z problematyką FASD.

Nadanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniu 6 listopada 2017 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, a Gminą Miejską Kraków - Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez Martę Rzadkowską Zastępcę Dyrektora Centrum w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Otwarte posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zapraszamy na otwarte posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku o godz. 13:30 w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1, w sali nr 18.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Uruchomienie Ogrzewalni w MCPU

Zapobieganie bezdomności, marginalizacji społecznej i jej skutkom jest obowiązkiem nie tylko wyspecjalizowanych instytucji ale też wszystkich ludzi dobrej woli. Bezdomność i wykluczenie społeczne to jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów polityki społecznej. Wychodząc naprzeciw tego typu potrzebom na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w dniu 1 października 2017 r. uruchomiono Ogrzewalnię.

Oferta Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych OK Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie

Pragniemy poinformować, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozpoczął kwalifikacje do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.

Oferta Oddziału obejmująca pracę 6-miesięczną w oparciu o społeczność terapeutyczną, psychoterapię grupową, psychoedukację, zajęcia socjoterapeutyczne, skierowana jest do pacjentów w wieku 18-45 lat, z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem uzależnienia jedynie od alkoholu i nikotyny.

Strony