Konkurs uzupełniający dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza konkurs uzupełniający

dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016

1.    Adresaci konkursu: do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze, które:

Ogłoszenie

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1 zatrudni pilnie w  ramach umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) lekarza dyżurnego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Kadr i Administracji p. Joanną Rogóż pod nr telefonu 12 411-41-21 w. 112 w godz. 9:00-14:00.

 

Sprawozdanie z konferencji pt. PROCES ZDROWIENIA W UZALEŻNIENIU - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 

6 września 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. PROCES ZDROWIENIA W UZALEŻNIENIU - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Podpisanie porozumienia pomiędzy miejskimi jednostkami w celu realizacji projektu „Park Reduta”

30 czerwca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Domem Pomocy Społecznej, które ma na celu podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie realizacji projektu „Park Reduta” wraz z niezbędnym zapleczem komunikacyjnym i stworzeniem ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania parku.

 

Zapraszamy na szkolenia profilaktyczne w lipcu i sierpniu 2016 roku

Szanowni Państwo,
uczniowie, nauczyciele i rodzice,
zapraszamy na szkolenia profilaktyczne w okresie wakacji 2016. Podczas naszych szkoleń między innymi będziemy wzmacniać czynniki chroniące przed podejmowaniem zachowań ryzykownych z obszaru sięgania po substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik zajęć będzie miał okazję nauczyć się radzić ze stresem, jak być asertywnym oraz jak wzmacniać konstruktywnie poczucie własnej wartości, jak chronić się przed zagrożeniami.

Brak rekomendacji PARPA dla produktów Eduterapeutica

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udzieliła rekomendacji dla produktu Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła Podstawowa i  Eduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne.

W związku z pytaniami o rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla produktu Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna - Szkoła Podstawowa i Eduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne uprzejmie informujemy:

Strony