MKRPA Kontakt

Dyżury Zespołu Interwencyjnego odbywać  się będą w MCPU przy ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, sala obsługi klienta, pokój nr 3.

  • Poniedziałek 1600 - 1800
  • Wtorek  900 - 1100
  • Środa  900 - 1100 oraz 1600 - 1800
  • Czwartek  900 - 1100

 

Biuro Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Tel. 12 410 56 21, e-mail: mkrpa@mcpu.krakow.pl