Dojazd

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1

Administracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Tel. 12 / 411 41 21,  411-94-02
Fax. 12/ 410-56-22
e-mail: sekretariat@mcpu.krakow.pl