Badania ankietowe

Badania ankietoweSzanowni Państwo, Mieszkańcy Krakowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Uniwersytetem w Stavanger, w ramach Programu Sprawiedliwość, realizuje predefiniowany projekt pod nazwą „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej".
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzięki stworzeniu i wprowadzeniu nowego modelu zapobiegania przemocy na poziomie gminy. 
Miasto Kraków z zaangażowaniem przystąpiło do tego przedsięwzięcia, biorąc aktywny udział w pilotażowej realizacji projektu „Moc relacji – wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki domowej”. Obecnie trwają prace nad oceną skuteczności przyjętych założeń teoretycznych, które odbywają się poprzez szczegółową ocenę testowanego modelu.
Dlatego też zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym, które jest kluczowym elementem badań. Państwa odpowiedzi będą niezwykle cenne dla procesu tworzenia końcowej wersji modelu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. 
 
Ankieta jest całkowicie anonimowa i jej wypełnienie zajmuje zaledwie około 10 minut. Jest ona dostępna online i może być wypełniona przy użyciu zarówno komputera, jak i telefonu.
Aby wypełnić ankietę, prosimy kliknąć w link: Ankieta dla mieszkańców
 
Serdecznie dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie w ten ważny projekt.