KONFERENCJA SZKOLENIOWA „ASPEKTY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE PRZEMOCY W RODZINIE”

Plakat - KONFERENCJA SZKOLENIOWA „ASPEKTY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE PRZEMOCY W RODZINIE”W dniu 29.03.2023 r. w Klubie Garnizonowym 6 Brygady Powietrznodesantowej odbyła się Konferencja szkoleniowa „Aspekty prawne i psychologiczne przemocy w rodzinie” zorganizowana przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie im. płk. Francesco NULLO. Partnerami przedsięwzięcia była Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza - dział do spraw wojskowych oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
Podczas pierwszej sesji wykłady prowadzili: ppor. Mateusz Dudzic, Prokurator Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza na temat: „Aspekty prawne przemocy w rodzinie”, mjr Rafał Olbryt, Specjalista Oddziału Profilaktyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej na temat „Niebieskie Karty w Żandarmerii Wojskowej – stan obecny”, Pani Monika Gudzowska – Popowicz, psycholog Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie na temat „Przemoc czy konflikt w rodzinie”.
Druga sesja została poświęcona aspektom psychologicznym. Prelekcje wygłosili: Pan Mariusz Nawrot, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na temat „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu w polskim prawie”, Pani Monika Borkowska – Żebrowska, Kierownik Działu Profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na temat „Problematyka uzależnienia od alkoholu. Pomoc specjalistyczna, fakty i mity” i Pani Monika Gudzowska – Popowicz, psycholog Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie na temat „Wchodzenie w rolę sprawcy przemocy osób uzależnionych od alkoholu”. W konferencji uczestniczyło 160 osób.