Nowy miejski projekt #OGARNIAM ŻYCIE

#ograniam życie24 listopada 2022 r ruszyła kampania profilaktyczna #ogarniam życie skierowana do uczniów krakowskich szkół podstawowych dotycząca zapobiegania używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Projekt został zainaugurowany poprzez konferencję, która odbyła się 24 listopada (czwartek) o godz. 10.00  w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”  ul. S. Reymonta 18. Projekt jest długofalowym działaniem, w którym biorą udział:
  • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
  • Samorządowe Rejonowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,
  • Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna,
  • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
Konferencję rozpoczęła swoim wystąpieniem na temat kampanii Pani Anna Korfel–Jasińska - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki. Następnie Pan Mariusz Nawrot - Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przedstawił wyniki badań z ostatnich 3 lat w zakresie deklaracji dotyczących spożywania alkoholu przez uczniów krakowskich szkół.
 
Pan Tomasz Rak – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Krakowa zaprezentował Raport na temat uzależnień młodzieży szkół ponadpodstawowych. Pani Monika Borkowska – Żebrowska - Kierownik Działu Profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie omówiła rolę zjawiska inicjacji alkoholowej w kontekście profilaktyki uzależnień. Pan Sławomir Nosek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie w kolejnym wystąpieniu zaprezentował działania szkoły w zakresie promocji i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na podstawie dobrych praktyk. Pan Grzegorz Rzeźnik – Zastępca Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie przedstawił psychospołeczne korelaty używania alkoholu przez uczniów klas VI-VIII na przykładzie wychowanków ZPR-S w Krakowie. W ostatnim wystąpieniu Pan Michał Kowalski - Zastępca Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 omówił koncepcję wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży Krakowa w perspektywie kampanii #ograniam życie. W konferencji uczestniczyli Dyrektorzy i pedagodzy ze szkół podstawowych w Krakowie.
 
Do udziału w kampanii zaproszone zostały wszystkie zainteresowane szkoły, placówki, instytucje, nie tylko w proponowanych wydarzeniach, ale też do ich organizacji pod szyldem #ogarniam życie. Zaproponowane działania pomysły, inicjatywy, dobre praktyki będą popularyzowane w Portalu Edukacyjnym w dedykowanej projektowi  zakładce oraz w mediach miejskich Krakowa.