#OGARNIAM ŻYCIE…aktualne wydarzenia w ramach kampanii

Nie polubiaj problemów #ogranij je!Trwają szkolenia profilaktyczne dla uczniów klas 7 krakowskich szkół podstawowych w ramach udziału w kampanii profilaktycznej #OGARNIAM ŻYCIE. Wybrane klasy 7, z 40 krakowskich szkół podstawowych uczestniczą w warsztatach profilaktycznych realizowanych przez Pracowników Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
W zajęciach biorą udział uczniowie klas - Ambasadorów Kampanii wraz z wychowawcami i/lub koordynatorami projektu w szkole. W czasie warsztatów pt. „Mądry nastolatek” poruszany jest temat zachowań ryzykownych, które potencjalnie mogą podejmować nastolatkowie. Szczegółowo omawiany jest również temat czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi, czyli tzw. „ochraniaczy”. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w ćwiczeniach integracyjnych, w ramach pracy w małych grupach przygotować projekt pt. „Mój bohater” oraz opracowywać „strategie” pomocowe dla swoich rówieśników na wypadek kryzysów życiowych.
Warsztaty trwają trzy godziny lekcyjne i odbywają się na terenie szkół lub w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie.
Z każdych zrealizowanych warsztatów przygotowywana została krótka relacja wraz ze zdjęciami. Relacje z zajęć profilaktycznych oraz z zajęć warsztatowych w instytucjach miejskich biorących udział w projekcie można zobaczyć na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce #OGARNIAM ŻYCIE lub pod linkiem: #Ograniamy......
 
Plakat - Nie polubiaj porblemów #ogranij je!