Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023 - 2025”