Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022”