Program profilaktyczny „Wspólne kroki w cyberświecie”

Podręcznik "Wspólne kroki w cyberświecie"Zapraszamy do zapoznania się z materiałami kampanii pt. „Wspólne kroki w cyberświecie”. Jest to program profilaktyczny opracowany przez fundację Poza Schematami i ma na celu kształtowanie u dzieci uczących się w trzecich klasach szkoły podstawowej umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniami od nich. Na stronie można znaleźć przebieg programu, historię jego powstania, informacje o realizatorach oraz kontakt. Ważnym elementem są materiały i filmy edukacyjne dla osób, które chcą realizować program.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://wspolnekroki.pl/program/