Program szkolenia „Bezpieczny Przedszkolak”

Program szkolenia „Bezpieczny Przedszkolak”Zapraszamy do korzystania z programu skierowanego do dzieci w wieku 4-6 lat, uczęszczających do przedszkoli na terenie Krakowa oraz ich rodziców. Program pt. „Bezpieczny Przedszkolak” jest propozycją oddziaływań profilaktycznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom. Celem jest wczesny rozwój kompetencji społecznych u dzieci w zakresie kluczowych czynników chroniących, w tym budowania konstruktywnych relacji w grupie, bezpieczeństwa, dobrej komunikacji i zacieśniania więzi.

Aby zamówić realizację szkoleń należy skontaktować się telefonicznie z Działem Profilaktyki pod numerem 668 367 615 w celu ustalenia terminu. Potwierdzeniem zamówienia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wszystkie szkolenia realizowane są nieodpłatnie.

 

Program skierowany jest do dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat.

Celem programu jest: wsparcie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, jako czynników chroniących przed zachowaniami destrukcyjnymi.

 

1. Forma realizacji:  zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Czas trwania: 45 minut.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 25 osób.

Miejsce realizacji: teren przedszkola.

Cele szczegółowe: 

  • integracja uczestników,
  • poznanie stanów emocjonalnych swoich i innych w kontekście pogłębiania relacji,
  • psychoedukacja w zakresie znaczenia roli relacji międzyludzkich jako ważnego czynnika wspierającego w sytuacjach trudnych.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: mini wykład, gry i zabawy integracyjne, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, wykorzystujące oraz rozwijające kreatywność uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe.

 

2. Forma realizacji:  wykład interaktywny z dyskusją dla rodziców.

Celem programu jest: podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki obszarów problemowych dzieci u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Czas trwania: 60 minut.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 50 osób.

Miejsce realizacji: teren przedszkola.

Cele szczegółowe: 

  • psychoedukacja w zakresie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym,
  • rola więzi i zabawy w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
  • rozwijanie świadomości na temat wpływu nowych mediów na dzieci w wieku przedszkolnym, jako przykładu zachowań ryzykownych z obszaru uzależnień.

 

Pliki do pobrania: