Serce dla Ingi

Serce dla IngiW Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 9 lutego 2021 roku podjęliśmy wyzwanie w sprawie pomocy dla 5-letniej Ingi, do którego nominowała nas Komenda Miejska Policji w Krakowie

Inga ma wadę serca, a ratunkiem dla niej jest przeprowadzenie specjalistycznej operacji w USA. Akcja „Serce dla Ingi” to przede wszystkim zbiórka funduszy potrzebnych do przeprowadzenia zabiegu. Już część kwoty została zebrana. Aby wesprzeć tą ważną akcję przygotowaliśmy dla małej Ingi piękne zdjęcie, pełne energii i ciepła oraz wpłaciliśmy środki na operację.

Zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia akcji „Serce dla Ingi” i wpłatę dowolnej kwoty.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej zbiórki znajdują się pod adresem: https://www.siepomaga.pl/sercedlaingi 

Do wykonania zadania nominujemy: Dom Pomocy Społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu ul. Rozrywka 1 w Krakowie