Sprawozdanie z II konferencji szkoleniowej pt. „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”, 26 kwietnia 2022r.

Organizatorzy konferencji26 kwietnia 2022 roku odbyła się druga konferencja szkoleniowa skierowana do kuratorów sądowych pionu rodzinnego z terenu Małopolski i funkcjonariuszy Policji z Województwa Małopolskiego pt. „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży”. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

Konferencja została zrealizowana w ramach porozumienia o współpracy zawartego 16 listopada 2021 roku pomiędzy Panią Agnieszką Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Martę Rzadkowską a Panią Karoliną Załęgą, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

W ramach wykładów uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe. Specjaliści z wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawili: metodykę postępowania z osobą pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych, kluczowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, nowe uprawnienia Policji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury zatrzymania nieletnich oraz ich umieszczania w Policyjnej Izbie Dziecka.

W konferencji wzięło udział 120 uczestników.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.