Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Uczestnicy konferencji23 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY” z inicjatywy Pana Mariusza Nawrota Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz prof. dr hab. Juliusza Piwowarskiego, Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON.

Konferencja została zorganizowana w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Obradom plenarnym w sesji I pt. „Psychospołeczne czynniki tworzące szanse, wyzwania i zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży (biologiczne, rodzinne, szkolne, kulturowe)” przewodniczyli: dr Monika Zawartka i dr Marek Banach. Wykład inauguracyjny pt. „Kontrowersje wokół definiowania zjawiska zaburzenia zachowania i niedostosowania społecznego” wygłosił prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, prof. dr hab. Juliusz Piwowarski wygłosił wykład pt. „Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa”, dr Agnieszka Roszkowska przedstawiał problematykę różnych form przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży, dr Justyna Trepka-Starosta omówiła wyniki badań dotyczących perspektyw życiowych młodych dorosłych po pandemii. Obradom plenarnym w sesji II pt. „Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne problemy związane z diagnozą, terapią i opiniowaniem w sprawach opiekuńczych i nieletnich” przewodniczyli: Monika Borkowska– Żebrowska i dr Wojciech Czajkowski.

Dr Monika Zawartka poruszyła tematykę bezpieczeństwa społecznego dzieci i młodzieży w kontekście uzależnień, dr Marek Banach wygłosił wykład dotyczący uwarunkowań syndromu FASD, kolejno dr Józefa Matejek omówiła wybrane aspekty metodyczne w pracy z dzieckiem FASD.
Pani Małgorzata Korolczuk podzieliła się doświadczeniami mamy adopcyjnej w kontekście FASD poprzez wpływ alkoholu na rozwój dziecka.
Pani Renata Idzik przedstawiła problemy diagnozy i terapii z perspektywy rodzica wobec niepełnosprawności dziecka, dr Adam Klasik, dr Leszek Woszczek wygłosili wykład pt. „Dziecko krzywdzone w procesie sądowym”, na zakończenie dr Paweł Kujan omówił praktyczne aspekty pracy kuratora sądowego. W konferencji wzięli udział psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni.

Łącznie uczestniczyło 120 osób.

Galeria zdjęć