Sprawozdanie z konferencji „Postępowanie w stosunku do osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych w praktyce”

Konferencja 21.03.202321 marca 2023 roku w Sali Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbyła się konferencja szkoleniowa "Postępowanie w stosunku do osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych w praktyce."

 
Organizatorami konferencji byli: Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. W konferencji wzięło udział 120 osób, kuratorzy sądowi, specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie, pedagodzy, policjanci.
 
Wykład inauguracyjny: „Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych- wprowadzenie” wygłosił pan Jacek Kraus, specjalista terapii uzależnień, dydaktyk ze Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego. Następnie pan Mariusz Nawrot, Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Zastępca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, przedstawił temat: „Postępowanie w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych jako zadanie gminnych komisji”. Dr Sabina Prejsnar-Szatyńska, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Krakowie ds. Dorosłych omówiła czynności kuratora sądowego ds. dorosłych wobec osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem. 
 
Sesja II konferencji rozpoczęła się wystąpieniem pani Marioli Grabowskiej, Zastępcy Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Krakowie ds. Rodzinnych i Nieletnich dotyczącym zadań kuratora sądowego w związku z realizacją orzeczenia sądu. 
Na zakończenie konferencji  pan Łukasz Kaczka, radca prawny ze Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego omówił aspekty prawne związane z zobowiązaniem do poddania się leczeniu odwykowemu. Konferencja zakończyła się dyskusją i podsumowaniem.