Sprawozdanie z konferencji „Rodzina – wsparcie, profilaktyka zachowań ryzykownych”

Uczestnicy konferencji28 października 2022 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, odbyła się konferencja szkoleniowa pt. ”Rodzina – wsparcie, profilaktyka zachowań ryzykownych”. 
 
Wykład inauguracyjny: Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – formy specjalistycznej pomocy wygłosiła p. Karolina Załęga, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Następnie nadkom. Katarzyna Cygal, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówiła nowe uprawnienia Policji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  P. Grzegorz Wodowski, Kierownik placówek MONAR w Krakowie przedstawił metodykę postępowania z osobą pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych. 
 
II część konferencji rozpoczęliśmy od wysłuchania wystąpienia p. Dyrektor Małgorzaty Łyżwińskiej- Kustra, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. 
Podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wygłosił referat pt. „Czuwam. Nie zakazuję. Dbam o Twoje bezpieczeństwo w sieci”. Na zakończenie konferencji p. asp. szt. Marek Piwowarski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawił procedury zatrzymania nieletnich oraz ich umieszczania w Policyjnej Izbie Dziecka.  W konferencji wzięło udział 320 osób.