Sprawozdanie z Konferencji szkoleniowej pt. „PREWENCYJNE DZIAŁANIA SŁUŻB W ZAKRESIE OCHRONY SPOŁECZEŃSTWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIENIOM ORAZ OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”

Uczestnicy konferencjiOrganizatorami konferencji byli: Agnieszka Bogusz Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Karolina Zalęga Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Mariusz Nawrot Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Konferencja odbyła się 12 marca (wtorek) 2024 r., o godz. 10.00, w Sali Miedzianej, Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35 w Krakowie.

Tematyka konferencji dotyczyła istotnego problemu odporności psychicznej człowieka, jej budowania w kontekście zdrowia psychicznego w dzisiejszych czasach, obszaru regulacji prawnych oraz możliwości gminy w zakresie rynku sprzedaży alkoholu. Szczególnie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych w Krakowie i jego widocznego wpływu na wzrost poczucia  bezpieczeństwa oraz spadek poziomu zachowań ryzykownych mieszkańców oraz osób odwiedzających Kraków.

W drugiej części konferencji zostały poruszone tematy dotyczące najnowszych
i najbardziej istotnych zmian prawnych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,
w szczególności, zakres uprawnień Policji w działaniach bezpośrednich skierowanych do osób stosujących i doznających przemocy domowej oraz nowe regulacje w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja walizki edukacyjnej, zawierającej imitacje substancji psychoaktywnych oraz akcesoriów używanych do ich stosowania, przeprowadzona przez specjalistów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Uczestnikami konferencji byli psychologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, kuratorzy sądowi, policjanci i strażnicy miejscy. W konferencji uczestniczyło 145 osób.

Galeria zdjęć