Sprawozdanie ze Święta Rodziny Krakowskiej 2022

Teren Pikniku Rodzinnego. Na drugim planie drzewa Parku JordanaTegoroczne, 10 już Święto Rodziny Krakowskiej odbywało się w szerokiej formule udziału wielu jednostek i instytucji w Krakowie już od 27 maja i trwało do 29 maja 2022 roku.

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mieszkańcy mogli skorzystać z warsztatowych szkoleń dotycząc profilaktyki uzależnień. Tematyka szkoleń obejmowała naukę i rozwój umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami. Młodzi Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość dowiedzenia się m. in. jak unikać zachowań ryzykownych i jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży.

29 maja 2022 roku w godzinach od 11.00 do 19.00 przed stadionem Wisły Kraków w strefie „Rodzina to drużyna w zdrowiu” specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie i radcy prawni udzielali porad i konsultacji w zakresie problematyki uzależnień. Mieszkańcy Krakowa licznie korzystali
z rozmów ze specjalistami. Rozmowy z młodymi osobami dotyczyły konsekwencji nadużywania cyfrowych mediów oraz zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne. Osoby dorosłe poszukiwały informacji na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, omawiano procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz sposoby motywowania do zmiany stylu życia.

Wśród uczestników wydarzenia rozdystrybuowano wiele materiałów edukacyjnych w formie poradników i informatorów, w tym na temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, narkotyki lub Nowe Substancje Psychoaktywne, rozpoznawania symptomów sięgania po substancje oraz miejsc, w których można skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono 50 porad i informacji bezpośrednich oraz 900 informacji pisemnych w formie tematycznych broszur i ulotek.

Galeria zdjęć