Święto Rodziny Krakowskiej 2023

Święto Rodziny Krakowskiej. Mieszkańcy z dziećmi.Tegoroczna, XI już edycja Święta Rodziny Krakowskiej z udziałem instytucji kultury, sportu i rekreacji odbyła się w dniach 26-28 maja 2023 roku. Była to kolejna okazja do zadbania o kondycję psychiczną i fizyczną krakowskich rodzin.

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mieszkańcy mogli wziąć udział w szkoleniach profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Tematyka szkoleń objęła naukę i rozwój umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami. Młodzi Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość dowiedzenia się m. in. jak unikać zachowań ryzykownych i jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych oraz Internetu. Rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie metod przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży.

28 maja 2023 roku w godzinach od 11.00 do 19.00 na terenach zielonych przy TAURON ARENIE KRAKÓW specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie i radcy prawni udzielali porad i konsultacji w zakresie problematyki uzależnień. Z konsultacji skorzystały zarówno ozdoby młode jak i dorośli, którzy poszukiwali informacji związanych z nadużywaniem cyfrowych mediów oraz zagrożeniami i szkodliwością nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W ramach konsultacji omawiano również procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego oraz sposoby motywowania do zmiany stylu życia.

Mieszkańcom Krakowa rozdystrybuowano wiele materiałów edukacyjnych w formie poradników i informatorów, w tym na temat zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, narkotyki lub Nowe Substancje Psychoaktywne, rozpoznawania symptomów sięgania po substancje oraz miejsc, w których można skorzystać ze specjalistycznej pomocy w Krakowie.  Wśród materiałów znalazły się również poradniki dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz Interentu.

Udzielono 150 porad i informacji bezpośrednich oraz 1000 informacji pisemnych w formie tematycznych broszur i ulotek.

 

Galeria zdjęć