Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych

Tabliczki informujący o odmowie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym lub w wieku poniżej 18 lat oraz odmowie sprzedaży papierosów osobom poniżej 19 roku życiaOdpowiedzialna sprzedaż alkoholu to przestrzeganie przepisów, ale także specyficzna misja społeczna, szczególnie w odniesieniu do kształtowania prawidłowych przekonań u młodych ludzi.
Dlatego w odpowiedzi na potrzeby w tym zakresie specjaliści z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przeprowadzą szkolenia organizowane we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Celem szkoleń będzie zwiększenie świadomości i motywacji sprzedawców, barmanów, kelnerów do kontroli wieku młodych osób chcących zakupić alkohol oraz psychoedukacja dotycząca sytuacji odmowy sprzedaży w konkretnych sytuacjach.
Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się pod linkiem