V Konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”

Uczestnicy konferencji28 marca 2022 roku odbyła się V konferencja szkoleniowa pt. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Realizacja cyklu konferencji rozpoczęła się w 2018 roku wspólnie Panią Barbarą Mikołajczyk Dyrektorem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

W bieżącym roku w związku z włączeniem Wydziału Sportu UMK do
Zarządu Infrastruktury Sportowej organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i reprezentująca je Pani Marta Rzadkowska oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i Pan Dyrektor Krzysztof Kowal. 

Konferencja miała miejsce w Małej Hali Tauron Arena Kraków przy ul. Stanisława Lema 7, w godzinach od 8.00 do 14.00. Spotkanie otworzył Pan Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. W konferencji udział wzięli trenerzy i instruktorzy sportowi z klubów współpracujących z Miastem Kraków w zakresie realizacji projektów sportowych.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie się ze specjalistyczną wiedzą oraz przykładami praktycznymi w zakresie bezpieczeństwa oraz wsparcia w sytuacjach trudnych dla dzieci i młodzieży, która uprawia sport, korzystając z szerokiej i ciekawej oferty krakowskich klubów i organizacji sportowych.

Podczas konferencji poruszone zostały ważne tematy, takie jak: rozwój i dojrzewanie, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży, formy specjalistycznej pomocy terapeutycznej i prawnej, zapobieganie stawaniu się ofiarą czy sprawcą przestępstw, sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych takich jak: cyberprzemoc, stosowanie  substancji psychoaktywnych, przemoc. Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty oraz materiały edukacyjne w postaci broszur i poradników. W konferencji uczestniczyło 300 osób.

Galeria zdjęć z konferencji