Zapraszamy do korzystania z programu profilaktycznego pt. "Wsparcie na starcie"

terapeutka rozmawia z dzieckiem w pokoju dziecięcymProgram jest propozycją oddziaływań profilaktycznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom, skierowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie Krakowa oraz ich rodziców.

Celem jest budowa pozytywnego obrazu korzystania z pomocy psychologicznej oraz uświadomienia roli i celu pomocy psychologicznej, terapeutycznej opiekunom dzieci.

Aby zamówić realizację szkoleń należy skontaktować się telefonicznie z Działem Profilaktyki pod numerem 668 367 615 w celu ustalenia terminu. Potwierdzeniem zamówienia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wszystkie szkolenia realizowane są nieodpłatnie.

Program skierowany jest do dzieci w przedziale wiekowym 7-9 lat. 

Celem programu jest: zapoznanie dzieci z rolą psychoterapeuty, psychologa i budowa pozytywnego obrazu pomocy psychologicznej

Zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Czas trwania: 90 minut.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Miejsce realizacji: teren szkoły/online.

Cele szczegółowe: 

  • zwiększenie świadomości dzieci na temat roli pomocy psychologicznej,
  • wiedza na temat tego kim jest psycholog/psychoterapeuta,
  • budowanie pozytywnego obrazu osób niosących pomoc.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: mini wykład, gry i zabawy integracyjne, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, wykorzystujące oraz rozwijające kreatywność uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe.

 

Wykład interaktywny z dyskusją dla rodziców.

Celem programu jest: podniesienie poziomu wiedzy na temat roli pomocy psychologicznej w młodszym wieku szkolnym

Czas trwania: 60 minut.

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 50 osób.

Miejsce realizacji: teren szkoły/online

Cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy na temat symptomów wymagających skierowania dziecka do pomocy psychologicznej uzyskanie podstawowych informacji na temat pomocy rodzajów psychologicznej dla dzieci i ich rodzin

 

Pliki do pobrania: