Zareaguj na problemy DZIECKA - Otwarte spotkanie dla rodziców na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zareaguj na problemy dzieckaW sobotę, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się otwarte spotkanie pt. "Zareaguj na problemy dziecka", poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych, profilaktyce uzależnień oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym. 
Specjaliści z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie udzielali porad i informacji rodzicom oraz opiekunom dzieci i młodzieży, przybywającym do NCK w godzinach od 11.00 do 17.00. Podczas konsultacji rodzice i opiekunowie mogli wysłuchać interesujących wykładów a także uzyskać odpowiedzi na ważne pytania, np.: jak wprowadzać zasady bezpieczeństwa i higieny cyfrowej w rodzinie, jakie formy spędzania czasu bez urządzeń cyfrowych są efektywne dla całej rodziny i gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w Krakowie.
Spotkanie było kontynuacją kampanii profilaktycznej pt. "Zobacz#Zapytaj#Zareaguj, realizowanej już od ubiegłego roku pod patronatem Miasta Krakowa, ze szczególnym udziałem Pana Andrzeja Kuliga, Wiceprezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej.
Uczestnikom spotkania przekazano wiele poradników, broszur i wydawnictw specjalistycznych. 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz innych relacji - link oraz glarii zdjęć na naszej stronie - link