Konferencje

Konferencja poświęcona problematyce uzależnień

W dniu 21 listopada 2011 r. w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja poświęcona problematyce uzależnień wśród młodzieży.

Organizatorami konferencji byli:

  • Prezydent Miasta Krakowa,
  • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa,
  • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
  • Straż Miejska Miasta Krakowa.

 

Konferencja "Nauczycielu - wiedz jak ... oswoić nową rzeczywistość oświatową"

W dniu 7 listopada 2011 roku w Urzędzie Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, odbędzie się kolejna konferencja samorządowa z cyklu "Straszyć czy nie?..."

Temat przewodni konferencji brzmi  "Nauczycielu - wiedz jak ... oswoić nową rzeczywistość oświatową"

Patronat honorowy objął Pan Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Konferencja samorządowa „Czyja to jest wina: szkoła czy rodzina?”

W dniach 25-26 marca 2011 roku odbyła się trzecia konferencja samorządowa z cyklu
"Straszyć czy nie?......"  temat przewodni konferencji brzmiał: „ Czyja to jest wina: szkoła czy rodzina?”

 

W konferencji uczestniczyło ponad 220 osób, dyrektorzy szkół, pedagogowie, psychologowie szkolni, studenci oraz zaproszeni goście m.in:

Strony