Remont schodów w MCPU

W związku z remontem schodów wejście do Sali Obsługi dla interesantów przychodzących do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się furtką przy drugiej bramie zgodnie z oznakowaniem.
Wejście dla osób niepełnosprawnych przez furtkę przy bramie do MCPU zgodnie z oznakowaniem.

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027

Informujemy, że Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia rozpoczął konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata
2024-2027. Konsultacje trwają w okresie od 15 kwietnia do 10 maja 2024 r.

 

 

Strony