Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych ONLINE

Program skierowany jest do rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Cel programu: podniesienie poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz umiejętności o charakterze wychowawczym, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat sygnałów ostrzegawczych i możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy w zakresie problemu uzależnień behawioralnych.

Forma realizacji: wykład z dyskusją oraz, w sytuacji zgłoszenia potrzeby przez uczestników spotkania, przewidziane są konsultacje indywidualne.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 45 minut.

Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, prezentacja multimedialna.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników np. dyskusja.

 

Pliki do pobrania