Program szkolenia "Bezpieczny dialog" ONLINE

Skierowany do: nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także wychowawców placówek opiekuńczych, wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych i osobowościowych w zakresie profilaktyki uzależnień, z elementami praktycznego treningu.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 45 minut.

Zadania programu to dostarczenie aktualnych informacji na temat:

 • podstawowych pojęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • obowiązujących przepisów prawnych dotyczących problemów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych,
 • zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkole,
 • podstawowych zasad dialogu na temat uzależnień.

Celem jest także wytrenowanie umiejętności dydaktycznych i osobowościowych w zakresie:

 • wykorzystywania zasobów własnych do nawiązania dialogu z młodzieżą na temat używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i tytoniu),
 • budowania i pogłębiania więzi i zaufania w relacjach młodzież - dorośli,
 • tworzenia konstruktywnych strategii rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • wdrażania programów promujących elementy zdrowego stylu życia,
 • metod konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
 • propagowania wśród młodzieży zdrowych sposobów spędzania czasu wolnego, bez sięgania po środki psychoaktywne.

Metody realizacji programu aktywizujące uczestników:  dyskusja, odpowiedzi na pytania, wykład, prezentacja multimedialna, elementy dramy, praca w małych grupach.

 

Pliki do pobrania