Program szkolenia "Wspólna sprawa" ONLINE

Szkolenie edukacyjno - informacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów.

Cel szkolenia:  podniesienie stanu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz umiejętności praktycznych o charakterze umiejętności wychowawczych oraz podniesienie stanu wiedzy z obszaru oferty pomocowej w zakresie terapii uzależnień na terenie miasta Krakowa.  Pomoce wykorzystywane przy realizacji programu to publikacje książkowe, ankiety, ulotki, prezentacje multimedialne.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 45 minut.

Zadanie szkolenia: przekazanie informacji w zakresie treści warsztatów skierowanych do młodzieży i treści podnoszących poziom wiedzy z zakresu tematyki używania substancji psychoaktywnych w kontekście uzależnienia  i zagrożeń z tego wynikających oraz elementów profilaktyki na poziomie rodzinnym, tzw. czynników chroniących.
Stosujemy metody aktywizujące uczestników:  dyskusja, odpowiedzi na pytania, wykład, prezentacja multimedialna.

 

Pliki do pobrania