Program szkolenia „Akademia optymizmu” ONLINE

Program skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Celem głównym programu jest rozwijanie optymistycznego stylu życia u uczniów, co skutkuje budowaniem satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz pogłębianiem konstruktywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe: 

  • nabycie umiejętności podtrzymywania optymistycznego stylu życia na co dzień jako czynnika chroniącego w profilaktyce uzależnień,
  • zdolność wymienienia cech i umiejętności optymistycznego ucznia,
  • umiejętność rozpoznawania negatywnych przekonań na swój temat i budowanie adekwatnej samooceny.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania