Program szkolenia „Opanuj stres” ONLINE

Program skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w stresujących i kryzysowych sytuacjach. Bezpieczne sposoby rozwiązywania problemów stanowią czynnik chroniący w profilaktyce uzależnień.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • umiejętność podania i wyjaśnienia definicji stresu,
  • znajomość mechanizmów powstawania stresu,
  • rozwijanie skutecznych sposobów rozpoznawania i radzenia sobie z fizycznymi objawami stresu, wykorzystywanie w praktyce ćwiczeń rozładowujących napięcie np. ćwiczenia relaksacyjne, praca z oddechem, praca z ciałem.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania