Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowanie dla Pani Radnej Rady Miasta Krakowa Małgorzaty Jantos, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Fundacji Nauka i Kultura, za okazane zrozumienie dla naszej pracy, wsparcie i przekazanie do MCPU 40 sztuk przyłbic.
Dziękujemy, że możemy na Państwa liczyć w tak trudnym okresie. Pracownicy Centrum mają bezpośredni kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, dlatego zabezpieczenie w sprzęt ochrony osobistej jest dla nas bardzo ważny.

Bardzo dziękujemy za pomoc.
Dyrekcja oraz Pracownicy MCPU w Krakowie

Informacja MKRPA

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Krakowa z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zostają zawieszone dyżury Zespołów Interwencyjnych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Medal pamiątkowy z okazji 100-lecia powstania Policji

3 grudnia 2019 roku Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zostało uhonorowane medalem pamiątkowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wykonanym z okazji 100-lecia powstania Policji.  Przekazania na ręce P. Adama Chrapisińskiego Dyrektora Centrum dokonał mł. insp. dr Krzysztof Dymura Naczelnik Wydziału Prewencji KWP.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim

W dniu 2 października 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim".

Strony