Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Otwarty konkurs ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Wsparcie psychologiczne ONLINE w Krakowskim Instytucie Psychoterapii KIP 2 w okresie epidemicznym

Porady i interwencja kryzysowa skierowane do młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych oraz innych osób potrzebujących wsparcia dostępne są w KIP 2, Osiedle Krakowiaków 2, w formie rozmów telefonicznych lub Skype.

  • dyżury psychoterapeutów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 pod nr telefonu 603890858,
  • na rozmowę z psychoterapeutą można umówić się także pod adresem pomoc.online@kip.edu.pl,

 

Strony