Sprawozdanie z konferencji pt. FASD - zapobieganie i rozpoznawanie