Spotkania

Wizyta delegacji z Azji w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

W dniu 1 czerwca 2017 roku w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzaleznień gościliśmy delegację z krajów Azji Centralnej,  tj. z Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu, która w ramach projektu Central Asia Drug Action Programme przebywa w Krakowie od 30 maja do 2 czerwca bieżącego roku.
 

Nadanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2016 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez dr hab. prof. UP Roberta Stawarza Prorektora ds. Rozwoju, a Gminą Miejską Kraków - Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez Adama Chrapisińskiego Dyrektora Centrum

Piknik Świętojański

Dnia 25 czerwca 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie, odbył się Piknik Świętojański. Jest to cyklicznie odbywająca się impreza, adresowana do mieszkańców i pracowników DPS-ów z Małopolski oraz społeczności lokalnej dzielnicy i całego Krakowa.

Przedstawienie raportu z działalności KMP w 2014 r.

W Biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona omówieniu Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2014 roku. W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski oraz przedstawiciele ministerstw, służb mundurowych, uczelni wyższych, samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Strony