Wizyta delegacji z Azji w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

W dniu 1 czerwca 2017 roku w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzaleznień gościliśmy delegację z krajów Azji Centralnej,  tj. z Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu, która w ramach projektu Central Asia Drug Action Programme przebywa w Krakowie od 30 maja do 2 czerwca bieżącego roku.
 

Wizyta została zaplanowana przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Goście w ramach wizyty w Krakowie poszukują inspiracji jak w swoich krajach zaplanować i wdrażać rozwiązania w zakresie skutecznych działań z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień.

Przy ul. Rozrywka 1 z dużym zainteresowaniem zwiedzali Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz Dom Pomocy Społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia roli Samorządu Gminy w zakresie specjalistycznej pomocy osobom marginalizowanym i jednocześnie uzależnionym, które mogą bezpiecznie wytrzeźwieć i w dalszej perspektywie skorzystać z Programu Readaptacji realizowanego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie.

Ważnym elementem wizyty jest również obszar współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi  w zakresie zlecania i finansowania zadań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom, a także dobre praktyki obejmujące zintegrowane oddziaływania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Mamy nadzieję, ze wizyta w Krakowie i nawiązane kontakty posłużą budowaniu skutecznych programów pomocy osobom uzależnionym także w Azji.