Grupy samopomocowe

Grupa AA to wspólnota osób, stworzona w celu utrzymywania trzeźwości własnej i wspierania innych w jej osiąganiu, poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Każdy kto ma problem z alkoholem i szczerą chęć zaprzestania picia może zostać członkiem wspólnoty. Grupa pracuje na 12 Krokach AA, wskazówek , które pozwalają osiągnąć trzeźwość i ją utrzymywać. Fundamentem grupy jest 12 Tradycji AA – sugestii, które pomagają nieść pomoc innym alkoholikom, którzy jeszcze cierpią. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny. Wspólnota AA utrzymuje się z dobrowolnych datków. Miejscem narodzin ruchu AA są Stany Zjednoczone, a za jego inicjatorów uważani są makler giełdowy Bill Wilson oraz chirurg dr Bob (Robert Holbrook Smith). Ich spotkanie w 1935 roku doprowadziło do pierwszych spotkań ludzi uzależnionych od alkoholu. W 1939 roku ukazała się opracowana przez nich księga „Anonimowi Alkoholicy”, od której wziął nazwę cały ruch.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek 17.00 – 18.00 w budynku A przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

 

 

Grupa Al-Anon to wspólnota krewnych i przyjaciół alkoholików, spotykająca się w celu rozwiązywania problemów związanych z piciem bliskiej osoby i wspierania się poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Spotkania Grupy Al-Anon są dla osób, którym picie bliskiej osoby przeszkadza żyć normalnie, zastanawiają się dlaczego ta osoba pije i szukają winy w sobie. W trakcie spotkań można swobodnie opowiedzieć o swojej sytuacji, wysłuchać innych i wspólnie zastanowić się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Istotne jest również nauczenie się rozpoznawać własne zachowania, które destrukcyjnie wpływają na życie, a także przyznanie sobie prawa do posiadania własnych potrzeb, nazwanie ich i zadbanie o ich realizację. Na spotkaniach członkowie grupy mogą nauczyć się wprowadzać korzystne dla siebie zmiany, a dzięki temu wyjść z błędnego koła odpowiedzialności, poczucia winy i poczucia krzywdy.

Spotkania są w każdy czwartek w godz. 17.00 – 18.00 w budynku A ul. Rozrywka 1 w Krakowie

 

 

  • Jeżeli picie bliskiej osoby przeszkadza Ci normalnie żyć
  • Jeżeli wydaje Ci się, że gdyby on(a) przestał(a) pić, to Twoje życie byłoby lepsze,
  • Jeżeli często zadajesz sobie pytanie: Dlaczego on(a) pije i szukasz winy także w sobie

 

PRZYJDŹ NA SPOTKANIA GRUPY AL – ANON w każdy czwartek o godz. 17:00

W trakcie spotkań możesz swobodnie opowiedzieć o swojej sytuacji, wysłuchać innych i wspólnie zastanowić się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z piciem bliskiej osoby.