Pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Monika Borkowska-Żebrowska - Socjolog, socjoterapeutka, trener, specjalistka terapii uzależnień. Kieruje Działem Profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki  i terapii uzależnień oraz w pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Jej pasją jest: ekologia i fotografia artystyczna.

 

 

 

 

 

Adam Tomaszkiewicz - Pedagog, absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Instruktor terapii uzależnień, interwent kryzysowy. Wieloletni pracownik Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Aktywny działacz społeczny, wieloletni członek Wspólnoty AA. Jego pasją jest turystyka i sztuka przetrwania.

 

 

Anna Cach - Psycholog, trenerka, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii w sporcie pozytywnym w Sopocie oraz Szkołę Trenerów Meritum w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w poradni psychologiczno - pedagogicznej, indywidulanej oraz grupowej pracy ze sportowcami. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu psychoedukacji, przeciwdziałania przemocy, pracy z ciałem.

 

 

 

 

Paulina Filipiak - Psycholog, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalność psychologia kliniczno-sądowa. Ukończyła szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Kardiologii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie oraz w Domu Pomocy Społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu. Interesuje się terapią uzależnień oraz psychosomatyką. Lubi zwierzęta, podróże i filmy.

 

 

 

 

Beata Kachlik - Pedagog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Trener profilaktycznego programu dla dzieci i młodzieży "NOE" licencjonowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wieloletni współpracownik Świetlicy Socjoterapeutycznej "Maksymilianum". Koordynator zajęć i wakacyjnych kolonii dla dzieci i młodzieży objętych opieką Świetlicy. Doświadczenie zawodowe zdobywała również  w Domu Dziecka nr 6 w Krakowie pracując na stanowisku pedagoga-opiekuna. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania to podróże, joga i morsowanie.