Pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Monika Borkowska-Żebrowska - Socjolog, socjoterapeutka, trener, specjalistka terapii uzależnień. Kieruje Działem Profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki  i terapii uzależnień oraz w pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Jej pasją jest: ekologia i fotografia artystyczna.

 

 

 

 

 

Adam Tomaszkiewicz - Pedagog, absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Instruktor terapii uzależnień, interwent kryzysowy. Wieloletni pracownik Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Aktywny działacz społeczny, wieloletni członek Wspólnoty AA. Jego pasją jest turystyka i sztuka przetrwania.

 

 

Katarzyna Kot - Psycholog, trenerka, psychoterapeutka w procesie certyfikacji. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szkoły trenerów STER. W trakcie całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Naukowo zainteresowana psychoterapią, wspieraniem umiejętności społecznych, treningiem antydyskryminacyjnym oraz rozwijaniem zasobów osób na każdym etapie życia. Lubi połączenie dobrej kawy z ciekawą książką.

 

 

 

 

Anna Cach - Psycholog, trenerka, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii w sporcie pozytywnym w Sopocie oraz Szkołę Trenerów Meritum w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w poradni psychologiczno - pedagogicznej, indywidulanej oraz grupowej pracy ze sportowcami. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu psychoedukacji, przeciwdziałania przemocy, pracy z ciałem.

 

 

 

 

Mateusz Janik - pedagog resocjalizacji, trener i socjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej oraz uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wspólnotach terapeutycznych, poradniach uzależnień, szkoleniach profilaktycznych,  placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ośrodku terapii rodzin. W trakcie kursu w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 

 

 

 

Paulina Filipiak - Psycholog, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalność psychologia kliniczno-sądowa. Ukończyła szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Kardiologii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie oraz w Domu Pomocy Społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu. Interesuje się terapią uzależnień oraz psychosomatyką. Lubi zwierzęta, podróże i filmy.

 

 

 

 

 

Natalia Wołosz – Pedagog resocjalizacji, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni uzależnień, Kuratorium Oświaty, Areszcie Śledczym, placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, szkole podstawowej oraz licznych fundacjach. Interesuje się terapią uzależnień i psychologią kliniczną.

 

 

 

 

 

Beata Kachlik - Pedagog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Trener profilaktycznego programu dla dzieci i młodzieży "NOE" licencjonowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wieloletni współpracownik Świetlicy Socjoterapeutycznej "Maksymilianum". Koordynator zajęć i wakacyjnych kolonii dla dzieci i młodzieży objętych opieką Świetlicy. Doświadczenie zawodowe zdobywała również  w Domu Dziecka nr 6 w Krakowie pracując na stanowisku pedagoga-opiekuna. Prowadzi warsztaty i wykłady dotyczące profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania to podróże, joga i morsowanie.