Pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Monika Borkowska-ŻebrowskaMonika Borkowska-Żebrowska - Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, socjoterapeutka, trenerka, specjalistka terapii uzależnień. Kieruje Działem Profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień oraz w pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Jej pasją jest: ekologia i fotografia artystyczna.

 

 

 

 

Igor BąkIgor Bąk - Psycholog. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), w „Centrum CBT” w Warszawie. Doświadczenie w zawodzie zdobywał w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie na Oddziale  Psychiatrycznym. A także w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w Połańcu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 


 

Anna Cach

Anna Cach - Psycholog, trenerka, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii w sporcie pozytywnym w Sopocie oraz Szkołę Trenerów Meritum w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w poradni psychologiczno - pedagogicznej, indywidulanej oraz grupowej pracy ze sportowcami. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu psychoedukacji, przeciwdziałania przemocy, pracy z ciałem.

 

 


 

Katarzyna CupałKatarzyna Cupał - Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej zdobyła m. in. w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz Zakładzie Karnym. Interesuje się psychologią kliniczną i problematyką zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Uwielbia górskie wędrówki i pobyt na łonie natury.

 

 

 

 

Paulina Filipiak

Paulina Filipiak - Psycholog, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalność psychologia kliniczno-sądowa. Ukończyła szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Kardiologii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie oraz w Domu Pomocy Społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu. Interesuje się terapią uzależnień oraz psychosomatyką. Lubi zwierzęta, podróże i filmy.

 
 

Maria JakubczakMaria Jakubczak – Psycholog o specjalności klinicznej, ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz w Domu Pomocy Społecznej Rozrywka 1. Interesuje się seksuologią oraz psychologią zaburzeń. Jej pasjami są żeglarstwo, muzyka i gry komputerowe.

 

 


 


Beata KachlikBeata Kachlik - Pedagog, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie. Trener profilaktycznego programu dla dzieci i młodzieży "NOE[MR1] ". Współpracownik Świetlicy Socjoterapeutycznej "Maksymilianum". Koordynator zajęć i kolonii dla dzieci i młodzieży w Świetlicy. Doświadczenie zawodowe zdobywała  w Domu Dziecka nr 6 w Krakowie.  Obecnie jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

 
 

Justyna KrcilJustyna Krcil - Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalność promocja zdrowia profilaktyka uzależnień. Pracownik Socjalny w trakcie certyfikacji. Ukończyła szkolenie pt. „Zaburzenia uprawiania hazardu i inne nałogi behawioralne”. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w szkole podstawowej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Interesuje się grą w szachy.

  

 

Piotr MachulskiPiotr Machulski - Psycholog, absolwent Akademii Ignatianum w Krakowie, w specjalności psychologii klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w Przychodni Zdrowie w Kielcach. Interesuje się terapią uzależnień, terapią poznawczo-behawioralną oraz psychologia kliniczną osób dorosłych. W wolnym czasie spędza czas ze znajomymi i rodziną. Lubi gotować, jeździć na rowerze oraz długie spacery.

 

 


 

Paulina Orlecka

Paulina Orlecka - Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła m.in. szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej oraz- RTZ- Racjonalnej Terapii Zachowania. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Pasjonatka kuchni azjatyckiej z zamiłowaniem do sportu.

 

 


 

 


 

Katarzyna RębiszKatarzyna Rębisz - pedagog, pracownik socjalny, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w zakresie interwencji kryzysowej oraz socjoterapii zdobywała m. in. w Domu Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Interesuje się problematyką zachowań ryzykownych młodzieży i uzależnieniami. Laureatka licznych konkursów recytatorskich oraz wokalnych. Jej pasją jest śpiew.

 

 


 

Dominika SmyczDominika Smycz – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalność psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe, związane głownie z pracą z młodzieżą zdobywała w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Parkowa” w Krakowie. Interesuje się psychologią poznawczą, a także interwencją kryzysową oraz problematyką odporności psychicznej i radzeniem sobie ze stresem. Jej pasją jest sport i aktywność fizyczna.

 

 

 

 

Adam TomawszkiewiczAdam Tomaszkiewicz - Pedagog, absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Instruktor terapii uzależnień, interwent kryzysowy. Wieloletni pracownik Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Aktywny działacz społeczny, wieloletni członek Wspólnoty AA. Jego pasją jest turystyka i sztuka przetrwania.