Pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Monika Borkowska-Żebrowska - Socjolog, socjoterapeutka, trener, specjalistka terapii uzależnień. Kieruje Działem Profilaktyki w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki  i terapii uzależnień oraz w pracy z rodzinami wieloproblemowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Jej pasją jest: ekologia i fotografia artystyczna.

 

 

 

 

 

Adam Tomaszkiewicz - Pedagog, absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Instruktor terapii uzależnień, interwent kryzysowy. Wieloletni pracownik Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Aktywny działacz społeczny, wieloletni członek Wspólnoty AA. Jego pasją jest turystyka i sztuka przetrwania.

 

 

Katarzyna Stolarczyk-Grega - Psycholog, trenerka. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując wośrodkach terapii uzależnień, w Szpitalu Specjalistycznym imienia dr. Józefa Babińskiego oraz na dziennym oddziale leczenia zaburzeń afektywnych kliniki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła szkolenie w zakresie współczesnych form terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Katarzyna Kot - Psycholog, trenerka, psychoterapeutka w procesie certyfikacji. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szkoły trenerów STER. W trakcie całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Naukowo zainteresowana psychoterapią, wspieraniem umiejętności społecznych, treningiem antydyskryminacyjnym oraz rozwijaniem zasobów osób na każdym etapie życia. Lubi połączenie dobrej kawy z ciekawą książką.

 

 

 

 

 

Agnieszka Eksner – Pedagog, trenerka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność animacja społeczno-kulturowa. Ukończyła Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc warsztaty i szkolenia profilaktyczne dla różnych grup. Zainteresowania – turystyka górska, podróże.

 

 

 

 

 

 

Anna Cach - Psycholog, trenerka, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii w sporcie pozytywnym w Sopocie oraz Szkołę Trenerów Meritum w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w poradni psychologiczno - pedagogicznej, indywidulanej oraz grupowej pracy ze sportowcami. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu psychoedukacji, przeciwdziałania przemocy, pracy z ciałem.

 

 

 

 

 

Mateusz Janik - pedagog resocjalizacji, trener i socjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej oraz uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wspólnotach terapeutycznych, poradniach uzależnień, szkoleniach profilaktycznych,  placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz ośrodku terapii rodzin. W trakcie kursu w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 

 

 

 

Paulina Filipiak - Psycholog, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalność psychologia kliniczno-sądowa. Ukończyła szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Kardiologii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie oraz w Domu Pomocy Społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu. Interesuje się terapią uzależnień oraz psychosomatyką. Lubi zwierzęta, podróże i filmy.

 

 

 

 

 

 

Jolanta Ryniak - Absolwentka Psychologii Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka psychologii klinicznej, superwizor-aplikant i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kierownik merytoryczny Studium Psychoterapii Uzależnień Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Członek Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego. Prowadzi  psychoterapię indywidualną oraz terapię par. Pracuje pod superwizją.

 

 

Alicja Nowotarska – Psycholog. Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalność psychologia społeczna. Certyfikowany hipnoterapeuta, trener, członek Polskiego Instytutu Hipnozy. Fascynuje się niezwykłymi możliwościami ludzkiego umysłu. Na ścieżkę rozwoju osobistego weszła kilka lat temu i od tamtego czasu podąża nią z zaangażowaniem i pasją. Podobnie jak Milton Erickson uważa, że każdy ma w sobie zasoby potrzebne do rozwiązania jego problemów. W wolnych chwilach tworzy biżuterię artystyczną, fotografuje i podróżuje.

 

 

 

 

Radomił Jeleń - psycholog, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i koordynator Sekcji Psychologii Sportu UJ. Zrealizował 2-letni kurs Psychologii Trzeciego Wieku. Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Aktywnie działa na rzecz rozwoju edukacji i zdrowia dzieci oraz młodzieży. Członek Europejskich Korpusów Solidarności. Obecnie w trakcie realizowania 4-letniego kursu psychoterapii systemowej.