Programy Telewizyjne

 

Reportaż dotyczący konferencji pt. "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację"

 

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. "FASD - problem kliniczny i społeczny"

 

Nowe substancje psychoaktywne
Film zrealizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną

 

 

Profilaktyka i leczenie uzależnień - Konferencje

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmoteką

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zapraszamy do obejrzenia programu "Świat sie kręci" z dnia 26.03.2015

 

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Profilaktyka

 

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dom Pomocy Społecznej

 

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Terapia