Medal pamiątkowy z okazji 100-lecia powstania Policji

3 grudnia 2019 roku Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zostało uhonorowane medalem pamiątkowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wykonanym z okazji 100-lecia powstania Policji.  Przekazania na ręce P. Adama Chrapisińskiego Dyrektora Centrum dokonał mł. insp. dr Krzysztof Dymura Naczelnik Wydziału Prewencji KWP.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt. „ZACHOWANIA RYZYKOWNE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - ZAPOBIEGANIE, REAGOWANIE”

8 listopada 2019 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży- zapobieganie, reagowanie”.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim

W dniu 2 października 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim".

Zachęcamy studentów do korzystanie ze Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji UJ (SOWA)

SOWA to Ośrodek przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Pomoc udzielna jest bezpłatnie.

Ośrodek oferuje cykl spotkań interwencyjnych oraz pomoc w organizacji dalszej opieki psychoterapeutycznej  lub psychiatrycznej. Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

Strony