Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, dalej MCPU.

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową pt. PSYCHOLOGIA KLINICZNA W DIAGNOZOWANIU OSÓB Z ZABURZENIAMI UŻYWANIA ALKOHOLU

Adam Chrapisiński
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

oraz

dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zapraszamy na dzień otwarty międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”

Zapraszamy na dzień otwarty międzynarodowej konferencji naukowej Kettil Bruun Society (KBS) pt. „Youth Drinking in Decline” („Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”), który odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku w Krakowie.
12 kwietnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, odbędzie się otwarta konferencja naukowa, z symultanicznym tłumaczeniem prezentacji z języka angielskiego.

Zaproszenie na konferencję - "Kiedy dziecko przejmuje kontrolę - o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA"

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Ośrodka Psychoterapii DDA pt. "Kiedy dziecko przejmuje kontrolę - o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA", na którą zaprasza wszystkie zainteresowane osoby.

Konferencja odbędzie się 15.06.2019 roku w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa pl Wszystkich Świętych 3-4, w godzinach od 9.00 – 16.00

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej z cyklu Pierwszy krok

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

Jeśli jako rodzic zauważasz u swojego dziecka przejawy zachowań ryzykownych, które mogą dotyczyć sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki) lub niepokojące czynności (nadużywanie Internetu, komputera, hazard itp.) zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy ul. Rozrywka 1, gdzie można uzyskać specjalistyczną poradę. Wszystkie porady są nieodpłatne i anonimowe.

 

Psychologowie i terapeuci uzależnień dyżurują w poniedziałki, środy i piątki od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki i czwartki od 7.30 do 18.00.

Nadanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Szkoły Ćwiczeń na kolejny rok szkolny 2018/19.

Sprawozdanie z konferencji - 17.11.2018 Satelitarna Konferencja Szkoleniowa

17 listopada 2018 roku odbyła się Satelitarna Konferencja Szkoleniowa, w trakcie której zaprezentowane zostały najciekawsze i najbardziej przydatne z perspektywy pracy w szkole wystąpienia z jubileuszowej konferencji  pt.: „Czy psychiatria kołem się toczy?O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, która odbywała się w Krakowie w dniach od 16 do 18 listopada b.r.

XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Nabór wniosków w ramach XII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach XII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, osobom wykluczonym społecznie. Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

 

Strony