Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, dalej MCPU.

XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Sprawozdanie z trzeciej konferencji szkoleniowej z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”

W dniu 19 czerwca 2018 roku  w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie odbyła się trzecia konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”.

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia

7 - 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się ogólnopolska  interdyscyplinarna  konferencja  naukowa pt. Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka

 

 

Strony