Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych"

Zdjęcie zasłoniętej maską twarzyFundacja Dajemy Dzieciom Siłę monitoruje problematykę zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży w Polsce oraz uwarunkowań tego zjawiska. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. „Negatywne doświadczenia młodzieży  w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych”

Serce dla Ingi

Serce dla IngiW Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 9 lutego 2021 roku podjęliśmy wyzwanie w sprawie pomocy dla 5-letniej Ingi, do którego nominowała nas Komenda Miejska Policji w Krakowie

Strony