Procedura motywowania i zobowiązania do leczenia odwykowego