AktualnościMKRPA

14.04.2020 -  Informacja o wznowieniu działalności Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku  wznawiamy dyżury Zespołu Interwencyjnego:

 • obsługa osób przychodzących na dyżury Zespołów Interwencyjnych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, odbywać się będzie w przygotowanej do tego sali obsługi klienta w budynku MCPU w Krakowie,
 • wejście interesantów przez drugą bramę (z domofonem),
 • wejście do budynku - przez wejście boczne, bezpośrednio prowadzące do sali obsługi klienta,
 • wizyty interesantów odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 12 411-41-21 wew. 116 w godzinach od 7:30 do 15: 30, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mkrpa@mcpu.krakow.pl lub „skrzynki na dokumenty” znajdującej się przed    budynkiem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (pierwsza brama),
 • pracownik biura będzie dokonywał pomiaru temperatury interesantów, osoby wykazujące objawy chorobowe (m.in. gorączka, kaszel) nie będą przyjmowane,
 • osoby  wchodzące do sali mają obowiązek zdezynfekować ręce, korzystając ze środków dezynfekujących znajdujących się przed salą obsługi klienta,
 • wszystkie osoby przychodzące zobowiązane są posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa klientów będzie prowadzona przy zachowaniu odstępu między petentami:
  • oczekującymi na obsługę - minimum 2 metry między osobami,
  • petenci będą przyjmowani pojedynczo,
  • w wyjątkowych sytuacjach petenci mogą wejść z osobą towarzyszącą (np. tłumaczem języka migowego, pełnomocnikiem, opiekunem),
  • po wyjściu każdego interesanta pracownik biura dezynfekuje najbliższe otoczenie: stolik, krzesło, długopis.

Po zakończonej pracy sala obsługi klienta zostanie zdezynfekowana.