Wyniki - Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Medal pamiątkowy z okazji 100-lecia powstania Policji

3 grudnia 2019 roku Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zostało uhonorowane medalem pamiątkowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wykonanym z okazji 100-lecia powstania Policji.  Przekazania na ręce P. Adama Chrapisińskiego Dyrektora Centrum dokonał mł. insp. dr Krzysztof Dymura Naczelnik Wydziału Prewencji KWP.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim

W dniu 2 października 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie
nadinsp. dr Krzysztofem Pobutą, a Dyrektorem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie mgr Adamem Chrapisińskim".

Zachęcamy studentów do korzystanie ze Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji UJ (SOWA)

SOWA to Ośrodek przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzony we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Pomoc udzielna jest bezpłatnie.

Ośrodek oferuje cykl spotkań interwencyjnych oraz pomoc w organizacji dalszej opieki psychoterapeutycznej  lub psychiatrycznej. Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

Walizki edukacyjne

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie od 9 lat realizowane są systemowe działania z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowane do uczniów krakowskich szkół, rodziców i nauczycieli. W ramach wzbogacenia form działania zostały zakupione trzy walizki edukacyjne, które zawierają imitacje substancji psychoaktywnych oraz atrapy zwykłych przedmiotów przeznaczonych do ich zażywania.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

Jeśli jako rodzic zauważasz u swojego dziecka przejawy zachowań ryzykownych, które mogą dotyczyć sięgania po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki) lub niepokojące czynności (nadużywanie Internetu, komputera, hazard itp.) zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy ul. Rozrywka 1, gdzie można uzyskać specjalistyczną poradę. Wszystkie porady są nieodpłatne i anonimowe.

 

Psychologowie i terapeuci uzależnień dyżurują w poniedziałki, środy i piątki od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki i czwartki od 7.30 do 18.00.

Nadanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Szkoły Ćwiczeń na kolejny rok szkolny 2018/19.

Strony