Zdrowie dla wszystkich

Stoisko konsultacyjno - informacyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w KrakowieW sobotę 23 marca 2024 roku w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się kolejna edycja wydarzenia "Zdrowie dla wszystkich". Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i porad lekarskich, dotyczących zdrowia fizycznego, ale także psychicznego.

Sprawozdanie z Konferencji szkoleniowej pt. „PREWENCYJNE DZIAŁANIA SŁUŻB W ZAKRESIE OCHRONY SPOŁECZEŃSTWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ, UZALEŻNIENIOM ORAZ OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”

Uczestnicy konferencjiOrganizatorami konferencji byli: Agnieszka Bogusz Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Karolina Zalęga Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz Mariusz Nawrot Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Konferencja odbyła się 12 marca (wtorek) 2024 r., o godz. 10.00, w Sali Miedzianej, Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35 w Krakowie.

Zareaguj na problemy DZIECKA - Otwarte spotkanie dla rodziców na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zareaguj na problemy dzieckaW sobotę, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się otwarte spotkanie pt. "Zareaguj na problemy dziecka", poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych, profilaktyce uzależnień oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym. 

Zareaguj na problemy DZIECKA - Otwarte spotkanie dla rodziców na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zareaguj na problemy dziecka - grafika promocyjnaDrogi Rodzicu,

Niepokoi Cię stan emocjonalny dziecka? Problemy wychowawcze ze swoim nastolatkiem?
wahania nastroju... apatia... agresja… izolowanie się... depresja… lęki…
Nadużywanie telefonu/Internetu... Zaburzone relacje z rodziną i rówieśnikami…

Przyjdź na otwarte spotkanie z psychologami i specjalistami w zakresie uzależnień!

Spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców uczniów klas 1-3 w ramach kampanii #Zobacz#Zapytaj#Zareaguj realizowanej przez Miasto Kraków

Warsztaty LiveSerdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w spotkaniu wykładowo - warsztatowym, mającym na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej profilaktyki używania urządzeń ekranowych i internetu przez dzieci oraz praktycznego stosowania narzędzi kontroli rodzicielskiej w tych urządzeniach.

Strony