Przekazanie darów dla małych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

W dniu dzisiejszym, tj. 22 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste przekazanie darów dla małych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

Pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie podczas spotkania wigilijnego składali datki pieniężne na zakup materiałów plastycznych dla dzieci, pacjentów Szpitala. Mamy nadzieję, że ten świąteczny dar serca umili pobyt w szpitalu chorym dzieciom.