Formularz zgłoszeniowy na konferencję - 04 października 2016 roku

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Konferencja szkoleniowa

„FASD – zapobieganie i rozpoznawanie”

 

organizowana przez

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

 


 

 

Prosimy o staranne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, gdyż zamieszczone dane służą nam do kontaktów z Państwem i są zamieszczane na certyfikacie potwierdzającym Państwa udział w konferencji
 

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział w zajęciach warsztatowych i/lub wykładach. Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem.

Wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie niniejszego formularza oznacza akceptację postanowień regulaminu konferencji dostępnego na stronie www.mcpu.krakow.pl.

Prosimy o oczekiwanie na potwierdzenie zakwalifikowania się na konferrencję tj. e-mail od Organizatora, wysłany na adres podany w niniejszym formularzu.